Nyheter

Kampen mot falska nyheter

Det var inte Donald Trump som myntade uttrycket “fake news” men ända sedan han drog upp det under sin första officiella presskonferens efter att ha valts till USA:s president har det blivit alltmer använt. Falska nyheter har förvisso alltid existerat, många gånger som en del av regeringars propaganda eller politikers försök att influera sina väljare, men idag är fenomenet mer utbrett än någonsin. Nu startas ett projekt där svenska media går samman mot falska nyheter där man skall samarbeta för att hitta och eliminera falska nyheter som sprids i framförallt sociala media.

Ända sedan internet blev en normal del av människors vardag så har det varit lite si och så med vilka fakta som sprids. Där man innan var tvungen att gå till bibliotek och arkiv för att hitta information liksom undersöka om en nyhet var falsk eller sann fick man nu plötslig tillgång till en myriad av sidor där alla möjliga fakta publicerades. Medan vissa uppenbarligen var skrivna av fjortonåriga UFO-entusiaster eller paranoida konspirationsteoretiker så fanns det många där det inte var lika självklar. Ett klassiskt exempel är Wikipedia som av många anses vara en respektabel källa till informations medan det i själva verket är så att vem som helst kan skriva och redigera dess sidor.

Under senare år har falska media används mycket i politiska syfte och särskilt under stora valkampanjer, som det amerikanska presidentvalet eller den brittiska Brexit frågan, uppstod det tusentals falska nyhetssidor där man med skandalrubriker och falsk information försökte påverka resultaten. Det är just detta som svenska media nu vill gå till botten med och man planerar ett samarbete mellan de stora dagstidningarna liksom Sveriges Radio och Sveriges Television. Även om alla kommer att fortsätta som vanligt med sina individuella granskningar av källor och fakta så kommer man även att samarbeta sinsemellan för att bland annat hitta falska internet konton, falska namn och rapporter. Genom att hålla en öppen dialog sinsemellan kan man på så sätt varna varandra liksom undvika att falla i de falska nyheternas fällor.

Själva initiativet är inte på något sätt nytt, det har redan använts i många europeiska länder, framförallt i samband med stora val, med goda resultat. Här handlar det inte enbart om att granska sociala medier och bloggar utan även att snabbt kunna kolla vad som sägs och demonstreras under politiska och sociala debatter. Man kommer att kunna effektivt granska vad politiker hävdar och upptäcka om något är sant eller ren fabrikation.

De som ställer sig skeptiska eller kritiska till detta nya samarbete menar att det ligger en fara i att Sveriges olika medier går samman och därmed blir enhetlig och kanske till och med censurerande för att skydda varandra. Många menar dock att även om risken finns, så är det av ännu större vikt att man kommer till botten med den plåga som falska media faktiskt innebär idag.

ashe