Nyheter

Nyhetstidningen – snart ett minne blott?

Med ny teknik kommer förändringar, analogt blir digitalt. Tidigare handskrivna brev och vykort är idag snart ett minne blott. Handen på hjärtat, när fick du ett handskrivet brev eller vykort senast? Samma samhällsfenomen av digitaliseringar hotar nu den prasslande nyhetstidningens existens. Allt fler har börjat läsa nyheter online. Det analoga skiljer sig från digitala, ingen tvekan om detta. Den fysiska rörelsen av att vända blad, höra prasslandet och känna trycksvärtan mot fingrarna ger läsaren en annan läsupplevelse – jämfört med att scrolla ner på en skärm. En annan aspekt är själva läsningen, hur läser vi en digital nyhetstext på nätet gentemot en nyhetstext i en tryckt papperstidning?

Vi möter förmodligen nyhetsläsningen på två olika sätt. Läsandet och surfandet på nätet leder förmodligen till en snabbare, mer sorterande och skummande läsning än om vi läser nyheterna i en papperstidning. Det analaga formatet av att läsa nyhetstidningen i papper, ter sig mer långsamt, mindre selektivt och med en större eftertanke hos läsaren. Idag anser de flesta att nyhetstidningen i pappersform lever på mer eller mindre lånad tid. Är det verkligen så och varför?

Webb vs. Nyhetstidningen

Att publicera en tidning digitalt är mycket billigare än att trycka en tidning i upplagor – vilka sedan även skall distribueras ut till butiker eller prenumeranter. Idag har de flesta av oss mobila enheter och WI-FI för en stabil uppkoppling finns i princip överallt. Vilket medför att den digitala nyhetstidningen kan i stort sett läsas överallt – när som helst. Social medier har lett till en ökning av lokala nyheter genom Facebook . En annan aspekt som talar för den digitala nyhetstidningen på webben är reklamintäkterna. Du kan nå en långt större potentiell kundgrupp via digitala nyheter – vill du nå ut med information om att sälja fakturor eller annan reklam är det långt mycket effektivare digitalt över nätet – än analogt i brevlådan. Allt detta talar för – att den prasslande analoga nyhetstidningen kommer att försvinna. Finns det egentligen något som talar för nyhetstidningen i pappersform? Låt oss titta på andra analoga överlevare.

Andra analoga överlevare

Människor är och förblir olika, vilket kommer leda till att vissa vill ha en annan upplevelse än den rent digitala. Idag ser vi LP-skivor säljas och släppas av både gamla och nya artister. Marknaden finns helt enkelt. En del lyssnar på musik analogt, på hela album och inte endast olika spellistor av olika hitartister. På samma sätt kommer förmodligen nyheterna i pappersform och nyhetstidningen även att överleva. Nyheterna i pappersform kommer läsas av en minoritet av befolkningen. De inbitna nyhetsläsarna, med en svart kopp kaffe i ena handen och en ostfralla på en assiett på bordet, smulandes över nyhetstidningen, prasslandes, mumlandes och långsamt njutandes över att läsa morgonnyheterna. Det går att digitalisera det analoga, med det har sina begränsningar. Det går inte att digitalisera en människas upplevda verklighet av det analoga – därav kommer papperstidningen överleva.

.

ashe