Nyheter

Hur konsumerar vi nyheter?

Digitaliseringen av samhället har inneburit stora förändringar för många branscher, och nyhetsbranschen är onekligen en av dem. Många tidningar har fått kämpa för att deras papperstidningar ska överleva, och för att fortfarande få in pengar när användare förväntar sig att få tillgång till nyheter gratis online. Lösningar som betalväggar och gratis tillgång till ett begränsat antal artiklar per månad har implementerats av flera stora tidningar i Sverige. Hur påverkar då alla dessa faktorer hur vi konsumerar nyheter idag?

Så som man kanske kan förvänta sig är det läsplatteanvändare som är den grupp i samhället som konsumerar mest nyheter. Dessa siffror baserar sig på en studie som BBC har gjort gällande nyhetskonsumtion via digitala enheter, mer specifikt TV, smartphones, läsplattor och bärbara datorer. Gruppen läsplatteanvändare menar att de ser på nyheter på tv mer än för fem år sedan, och använder även läsplattan som en så kallad ”second screen” – de läser med andra ord nyheter på plattan samtidigt som de ser på tv. Faktum är att hela 83 procent av deltagarna i studien menar att de använder en annan digital enhet parallellt med tv-tittandet. Medan man skulle kunna tro att läsplattor och smartphones skulle ha lett till en minskad konsumtion av tv-tittande, är så alltså inte fallet, och sammanlagt har användandet av second screens lett till en generellt sett större konsumtion av nyheter.

Det är också fortfarande tv:n som är den dominerande digitala enheten när det gäller vår nyhetskonsumtion. Hela 42 procent av användarna anger tv:n som en nyhetskälla, medan motsvarande siffror är 29 procent för laptops, 18 procent för smartphones och 10 procent för läsplattor.

En nyhetskälla som självklart inte togs upp i denna undersökning är de analoga papperstidningarna, som fortfarande har konsumenter. Det är helt enkelt svårt att slå känslan av att bläddra i en prasslig tidning en söndagsmorgon, med en kopp te i ena handen. Vill man mysa till det ordentligt ska man tända ett ljus i en lykta och servera sitt te i en mugg från en av våra favoriter, Majas Cottage, som bland annat finns på Mywhitecountryhouse.se. Då sätter man lite guldkant på sin nyhetskonsumtion.

ashe