Nyheter

Sveriges första TV-nyheter

Sveriges radio var tidigt ute på media-marknaden genom att börja sända nyheter redan på 30-talet och man lyckades dessutom vara den första station som använde en kvinnlig nyhetsuppläsare. Med TV:s intåg ville man inte vara sämre och år 1958 började man för första gången sända ett nyhetsprogram på Kanal 1, Sveriges enda vid tiden, som man döpt till Aktuellt och som över ett årtionde skulle komma att vara landets enda TV-sända nyheter.

Till en början brukade man sända Aktuellt tre gånger i veckan; de kom inte att bli dagliga förrän tre år efter att man startat programmet men då grannkanalen TV2 startade år 1969 lades det ned, till förmån för Rapport som med tiden kom att flytta till ettan. Några år senare insåg man dock att Aktuellt hade ett eget värde i sig och man bestämde då att återinställa programmet för att komplettera Rapport. Redan då var tanken att man i korthet skulle berätta om dagens nyheter på Aktuellt medan Rapport gick in för mer djupgående reportage, intervjuer och kommentarer. Med tiden har både Aktuellts koncept och dekor ändrats ett flertal gånger och en av de stora förändringarna som gjorts under senare år är att uppläsarna nu står upp.

ashe