Nyheter

De första nyhetssändningarna

Traditionellt sett så bestod de allra första formerna av nyhetsförmedling av skvaller, kringresande barder och professionella utropare och det var inte förrän på 1600-talet som fenomenet nyhetstidningar började sprida sig som en löpeld över Europa. Med teknologins utveckling uppfanns några århundraden senare radion, och med det kunde man för första gången förmedla nyheter till människor i deras hem och på deras arbetsplatser medan händelserna utvecklade sig. En av de första radiostationerna som hade regelrätta nyheter var The British Broadcasting company, mer känt som BBC, där man sände den första nyheten över radio år 1922.

Detta var en sensation! Människor satt som klistrade vid sina radioapparater för att höra de senaste nyheterna och även om man fortfarande läste dagstidningar så utgjorde radion en möjlighet att hålla sig ständigt uppdaterad. Till en början så var det bara de allra rikaste som hade råd att skaffa sig en egen radio och detta reflekterades även i nyhetsankarna som alltid talade med en extremt överklassig accent. Som nyhetsmedium kom BBC att få ett stort lyft bara några år senare, år 1926, efter att den “vanliga” pressen gått med i en rådande generalstrejk. BBC, som stod utanför strejken, blev nu det enda sättet för folk att höra vad som pågick och efter att strejken var över hade man förankrats rejält i det brittiska samhället.

I Sverige började man snabbt att också använda radio och de första nationella sändningarna började från Sveriges Radio år 1925, bara några år efter BBC. Man hade enbart sändningar på kvällarna och förutom nyheter började man också med barnprogram tidigt, med Sven Jerring som berömd hallåa. Fyra år senare anställdes den första kvinnan och år 1932 började man använda radion för politiska debatter, vilket snabbt gjorde mediet till ett mycket viktigt sådant under valkampanjerna.

Det första regelrätta nyhetsprogrammet började dock inte förrän år 1937 och även om man sedan länge hade läst upp nyheter på radio så var det först nu som man började med mer djupgående ämnen, kommentarer, intervjuer och debatter. Programmet hette Dagens Eko och sändes om kvällarna och var extremt populärt bland dem som ägde en radio. Ett år senare började man låta kvinnor läsa upp nyheterna men till en början orsakade det folkstorm då många ansåg att det var ett jobb för män.

ashe