Nyheter

Nyheter inom arbetsmarknaden

När det kommer till att trivas på sin arbetsplats är detta något som är otroligt viktigt. Anställda som trivs bra på jobbet och tycker om att åka till sin arbetsplats kommer i de allra flesta fallen att prestera bättre varje dag. Därför är det viktigt att ta del av flera viktiga nyheter på arbetsmarknaden, nämligen för att hålla sig uppdaterad som arbetsgivare så att företaget hänger med i utvecklingen. Därför kommer denna artikel kolla närmare på de allra senaste nyheterna på arbetsmarknaden som kan påverka hur anställda mår på en arbetsplats.

Gör en medarbetarundersökning

Det allra viktigaste för att se om de anställda trivs på arbetsplatsen är att kolla på hur de trivs i dagsläget. Detta görs bäst genom en medarbetarundersökning där de anställda får svara på en mängd olika frågor om hur de trivs, om de har för mycket att göra och vad det finns för förbättringsområden. Som tur är finns det flera olika externa bolag som erbjuder medarbetarundersökningar som är anonyma. Det kan vara bra att använda sig av externa företag för att se till att rätt frågor ställs, annars finns det risker att de anställda blir irriterade om samma fråga ställs. Utöver detta kan det också vara bra att överväga att använda sig av externa system för medarbetarundersökningar, då anställda känner sig extra säkra på att svaren faktiskt är anonyma.

Rätten att arbeta var som helst

En trend som kan vara bra att följa som arbetsgivare är att många anställda vill kunna jobba var som helst om det är möjligt. Under nästan hela historien har människor varit tvungna att arbeta på en viss arbetsplats, men genom att många jobb nu faktiskt är digitala och går att göra via en dator finns det möjlighet att jobba på distans som exempelvis hemifrån. Självklart går det att reglera detta som arbetsgivare genom att ställa krav på att en anställd måste vara på kontoret, men många anställda mår bättre av att faktiskt få välja själva.

I Sverige har detta generellt sett varit svårt att förändra eftersom många arbetsgivare har en relativt traditionell syn på arbete, nämligen att det utförs på arbetsplatsen. Detta har också med tillit att göra och många arbetsgivare i Sverige har nämligen låg tillit till att anställda inte gör det de ska hemifrån.

Balans i arbetslivet

En annan viktig sak som ofta diskuteras nu för tiden är att det ska finns en balans i arbetslivet. Detta handlar bland annat om att anställda ska kunna lämna jobbet och känna att de kan sluta för dagen utan att behöva känna sig stressade. Det handlar också om att ge anställda tillräckligt med tid att få vara med familjen och kunna åka på semester. Detta har en tydlig koppling till anställdas välmående.

ashe