Nyheter

Nyheter genom tiderna

Människan har varit intresserad av vad som händer runtomkring henne sedan urminnes tider och det är inte svårt att föreställa sig ett gäng grottmänniskor som sitter och väntar ivrigt på att få höra vilka som flyttat in i grottan bredvid eller hur många antiloper som just setts vid sjön. Alla nyheter handlar om vad som händer både på nära och fjärran håll och anledningen till att det är så intressant kan dels betraktas som en överlevnadsfråga, till exempel att fienden annalkas eller att det växer en ny, giftig svamp i skogen, och dels som underhållning och skvaller.

Är man intresserad av nyheternas historia så får man räkna med att gräva djupt i människans historia. Innan skrift och relaterad teknologi hade uppstått var det vanliga bruket att förmedla nyheter oralt. Detta kunde ske antingen genom att man frågade resenärer vad de hade sett och upplevt eller att man lyssnade på barder som levde på att berätta om det förflutna och det nutida genom sång och poesi. Man hade också budbärare som snabbt kunde ta sig från en plats till en annan för att förmedla de senaste nyheterna och bland de mest berömda är den närmaste mytiska figuren Feidippides som sprang det första maratonloppet enbart för att förmedla att grekerna hade vunnit ett slag mot sina fiender till antikens athenska råd.

Regelrätta nyhetstidningar uppfanns inte förrän på 1600-talet men långt innan deras existens hade nyhetsväsendet utvecklats på många olika sätt. I antikens Egypten, för nästan 5000 år sedan, brukade faraoner låta skicka nyheter om sina önskemål, befallningar och politiska beslut till sina undersåtar genom att låta professionella skrivare nedteckna deras budskap och sedan skicka kurirer åt de olika destinationerna. På liknande sätt lät så vitt skilda civilisationer som den romerska och den kinesiska använda särskilda nyhetsplatser på offentliga platser där de som satt i makten resolut lät spika upp sina budskap. Det fanns också specialutbildade härolder och utropade som läste upp dessa budskap med kraftfulla röster så att de som inte kunde läsa skulle få veta vad som var på gång. Dessa män var så viktiga för samhället att de till och med hade en egen gren i de antika olympiska spelen!

Nyheterna som förmedlades under antiken och medeltiden handlade om både stort och smått: nya skatter, kommande krig, rövarattacker och förrymda slavar. Om något var särskilt viktigt hände det också att kringresande teatertrupper spelade upp händelserna på scenen, inte olikt de rekonstruktioner man idag kan se på nyheter och under polisutredningar, fast ofta med mer humor och fokusering på skandaler.

Alldeles på slutet av 1500-talet började så de första, tryckta tidningarna komma ut. Detta skedde i Venedig där rika familjer och aristokrater kunde prenumerera på nyhetsblad som levererades till deras hem. Detta spreds snabbt över hela Europa och redan i början av 1600-talet kunde man i Tyskland köpa nyhetstidningar.

ashe