Nyheter

När nyheterna plötsligt är tysta

Under ett flertal tillfällen i nyhets- och media-historien har det plötsligt rått något som kallas för “media-tystnad” eller media-blackout där absolut ingenting rapporteras om händelser som pågår. Det kan i vissa fall handla om otäcka olyckor där media är försiktiga med att rapportera för att inte chockera sin publik för mycket eller om något som skett som skulle kunna orsaka skandaler eller folkuppror. Ett exempel på detta är då en vit, amerikansk polis nyligen sköt en svart man till döds och man valde att inte rapportera detta då det skulle uppröra mångas känslor till så milda grad att det skulle kunna utlösa våldsamheter och sabotage. Ett annat är då den brittiske prinsen Harry år 2008 åkte till Afghanistan för att delta i stridigheterna där och världsmedia inte rapporterade det för att han inte skulle bli en måltavla och råka illa ut.

När man i vanliga fall talar om media-tystnad brukar man mena ett medvetet ignorerande av politiska och samhälleliga kontroverser som strejker och demonstrationer och i många fall är frånvaron av rapporter direkt styrt av de rådande regeringarna. I länder där strikt censur råder är det vanligt att man aldrig rapporterar någonting om protester och aktioner mot regimen men det kan också ske i nationer som allmänt anses vara mer demokratiska och fria. En annan anledning är där fruktansvärda saker sker under ett krig och att dessa kan förstöra kämpar-moralen totalt om de kommer ut, som till exempel atombombningarna av Hiroshima och Nagasaki under det andra världskriget, som till en början hemlighölls helt av japanska media.

Ett exempel på media-tystnad råkade Grekland nyligen ut för då hundratusentals människor samlades i Thessaloniki i januari, 2018, för att protestera mot FYROM:s ändrade av sitt namn till Makedonien. Detta är en känslig fråga för alla greker då man anser att ett namnbyte öppnar för ett framtida övertagande av landets nordliga delar och att Makedonien därför för alltid bör vara ett grekiskt landskap och ingenting annat. Under en lång söndagseftermiddag samlades så mellan 90 000 och 500 000 greker, beroende på vem man tror på, i Thessaloniki för att demonstrera men inte ett ord rapporterades i grekiska media förrän dagen därpå. Den officiella anledningen var att man fruktade att demonstrationen skulle ske i högerextremismens namn och att man absolut inte ville ge dessa nationalister en röst.

ashe